Edukacja w Polsce

Wyjazd na studia zagraniczne jest niewątpliwie doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju. Łączy on ze sobą takie elementy jak poznanie nowej kultury, nowych ludzi i środowiska z odmiennym sposobem nauczania, systemem edukacji i spojrzeniem na daną dziedzinę wiedzy. Wyjazd taki pozwala studentom poszerzyć horyzonty i spojrzeć z prawdziwie międzynarodowej perspektywy na zarządzanie, biznes i kulturę. Pozwala też zabrać do domu wiedzę i doświadczenia nabyte w obcym kraju , jak również wiele cennych znajomości.

Nasza firma oferuje pomoc w znalezieniu odpowiedniej dla Ciebie szkoły lub uczelni wyższej w Polsce , oraz aktywnie uczestniczy w procesie przygotowań do podjęcia nauki przez cudzoziemca.

 

Legalizacja pobytu studenta.

Obywatele spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą wjechać do Polski na podstawie ważnego paszportu oraz wizy . Obywatele spoza UE muszą uzyskać wizę w konsulacie Polski w kraju swojego zamieszkania. Wiza krótkoterminowa uprawnia do pobytu w Polsce przez okres do 3 miesięcy, natomiast wiza długoterminowa – do jednego roku. Przedłużenie wizy podczas pobytu w Polsce jest możliwe jedynie w przypadkach zaistnienia siły wyższej, bądź sytuacji niemożliwej do przewidzenia w momencie ubiegania się o wizę w konsulacie. Wiza może zostać przedłużona tylko jeden raz.

Dlatego też bardzo ważnym jest w przypadku studentów, aby ubiegać się o wizę na cały okres nauki w Polsce.

Osoby, które posiadają wizę na cały okres pobytu w Polsce, nie muszą ubiegać się o Kartę pobytu.