slide3

Kancelaria obsługi cudzoziemców

i polsko- ukraińskiej współpracy gospodarczej