Карта Поляка

Карта Поляка являється документом, що підтверджує приналежність до Польського Народу. Особа, котра отримала Карту Поляка, може користуватися правами відповідно до Закону про Карту Поляка, прийнятого Сеймом Польщі 7 вересня 2007 року.

Карта Поляка надається особі, котра декларує свою приналежність до Польського Народу і відповідає наступним вимогам:

Карта Поляка може бути видана виключно особі, котра не має польського громадянства або дозволу на поселення на території Польської Республіки.

Особа, котра отримала Карту Поляка може:

Отримання Карти Поляка не означає надання польського громадянства, надання дозволу на поселення на території польської держави чи права безвізового перетину кордону.

Видання Карти Поляка відбувається шляхом прийняття адміністративного рішення на письмове прохання особи, яка бажає отримати Карту Поляка або її законного представника.

Заява про отримання Карти Поляка звільнена від будь-яких оплат.

Карта Поляка дійсна протягом 10 років від дати її видачі.

Карта Поляка втрачає свою силу в зв’язку з отриманням польського громадянства або дозвілу на поселення на території Польської Республіки.

Карта Поляка може бути надана виключно особі, котра на день подання відповідної заяви являється громадянином однієї з наступних держав:

Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан, Республіка Білорусь, Республіка Естонія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка Молдова, Росія, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Україна або Республіка Узбекистан.