obywatelstwo polskie

Nasza firma służy Państwu pomocą i doradztwem w procesie uzyskania polskiego obywatelstwa.

W polskim prawodawstwie wyróżniamy następujące sposoby otrzymania obywatelstwa polskiego:

Warunkiem koniecznym jest posiadanie stałego pobytu w Polsce oraz udokumentowana certyfikatem znajomość języka polskiego.Za obywatela polskiego może być uznany cudzoziemiec , który: