zezwolenie na osiedlenie

Nasza firma świadczy usługę pomocy przy ubieganiu się o zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Długotrwała , skomplikowana , wymagająca skompletowania wielu dokumentów procedura zostanie przeprowadzona przy naszej pomocy o wiele szybciej i sprawniej, a Państwu zaoszczędzi czas i nie narazi Państwa na ryzyko popełnienia błędów formalno-prawnych .Nasze doświadczenie gwarantuje to,że wnioski są wypełnione poprawnie , a załączane dokumenty właściwe do podjęcia decyzji przez urzędnika

Najważniejsze informacje dotyczące zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Polski:

Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce otrzymuje cudzoziemiec , który:

Pobyt nieprzerwany:

O pobycie nieprzerwanym mówimy wtedy , kiedy żadna z przerw nie trwała dłużej niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy (pomijając sytuacje spowodowane koniecznością pracy zawodowej, towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu pracę lub leczeniem)

Dokumenty dodatkowe: