obsługa zatrudnienia i zezwolenia na pracę

Hands connecting puzzle picesPolska to bardzo ciekawy i perspektywiczny rynek pracy dla obcokrajowców. Bliskość terytorialna , językowa i kulturowa decydują o tym ,że obywatele sąsiednich krajów bardzo chętnie wybierają Polskę jako nowe miejsce zatrudnienia.Ułatwienia wizowe wprowadzone przez rząd Polski powodują , że wielu Ukraińców , Białorusinów , Mołdawian i Gruzinów już pracuje , bądź planuje podjąć pracę w Polsce.

people signing a documentZ drugiej strony , z pozycji firmy zatrudniającej obcokrajowca pozyskanie nowego pracownika -cudzoziemca to pozyskanie pracownika rzetelnego , odpowiedzialnego , pracowitego , zdyscyplinowanego , który ceni nową pracę i nowego pracodawcę.

Nasza firma pomaga w uzyskaniu dokumentów do zalegalizowania pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski oraz świadczy pomoc firmom w zakresie rekrutacji pracownika obcokrajowca i skierowania go do pracy w firmie jako pełnowartościowego , wydajnego i perspektywicznego pracownika.