zezwolenie na pobyt czasowy

Nasza firma świadczy usługę pomocy przy ubieganiu się o uzyskanie karty pobytu czasowego w Polsce.

Długotrwała , skomplikowana , wymagająca skompletowania wielu dokumentów procedura zostanie przeprowadzona przy naszej pomocy o wiele szybciej i sprawniej, a Państwu zaoszczędzi czas i nie narazi Państwa na ryzyko popełnienia błędów formalno-prawnych .Nasze doświadczenie gwarantuje to,że wnioski są wypełnione poprawnie , a załączane dokumenty właściwe do podjęcia decyzji przez urzędnika.

Najważniejsze informacje dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce:

Okoliczności uzasadniające zamieszkanie cudzoziemca na czas oznaczony (dłuższy niż 3 miesiące):

Castle in Lublin, Poland